Jobs

Търсим графичен дизайнер и не предлагаме нищо приятно:

• Изискваща среда


• Типографска взискателност


• Стандарт, от който няма измъкване


• Дисциплина на мисълта


• Трудни проекти за идентичност и изграждане на марки


• И най-лошото: Възможност да се развивате и усъвършенствате


Очакваме Вашето CV + линк към портфолио

на jobs@studio-enthusiasm.com


Краен срок за изпращане на материалите: 15.6 2016

Графичните дизайнери, чиито портфолиа бъдат избрани, ще бъдат поканени за интервю. Интервютата ще се проведат между 16 – 20.6