Идентичност за ДФЗ

ДФЗ, DFZ, logo, brand identity, redesign, design concept, typography
ДФЗ, DFZ, logo, brand identity, redesign, design concept, typography
Държавен фонд земеделие е една от ключовите институции в България, управляваща европейските субсидии за фермерство и развитие на земеделските региони. Идентичността ú беше един от най-важните ú комуникационни инструменти. Институцията преминаваше през трудни фази с противоречив имидж. От визия с дълбоки корени в комунистическата естетика с помоща на изключителен ПР специалист от страна на ДФЗ, заедно превърнахме визуалната ú идентичност в такава на съвременна институция.

Дизайн алхимия: Силните години на българското селско стопанство и впечатляващото мноогообразие на земеделски култури, за съжаление бързо залязват след 1944 г. Свързахме графично, съвременната естетика с щипка от естетиката на златните му години. Това промени коренно възприятието на визуално ниво на институцията от тромава в съвременна и по-динамична. В резултат ДФЗ отчетоха, че старото недоверие към институцията е променено с положителна нагласа от страна на кандидатстващите за субсидии.

Какво направихме: корпоративна идентичност, лого, брандинг

ДФЗ, DFZ, logo, brand identity, redesign, design concept, typography
ДФЗ, DFZ, logo, brand identity, redesign, design concept, typography
ДФЗ, DFZ, logo, brand identity, redesign, design concept, typography
Вижте още
© "Говорещите марки" е
регистрирана търговска марка
на Ентусиазъм.
Политика за лични данни
Политика за бисквитки
Свържете се с нас
+ 359 899 102 105
hello@studio-enthusiasm.com

Bulgaria, Sofia 1527, 138 Vasil Levski blvd